İndirim Uyguladığımız Kurumlar

 

Şirketimiz aşağıdaki detayları yer alan meslek ve kurumlara Birleşik Kasko, Konut Paket ve Sağlık Sigortalarında %5 ‘den başlayan özel indirimler uygulamaktadır.

Grup, Kurum Adı Poliçe Türü İndirim Oranı
Üniversite akademik, idari personeli 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
% 35
%10
Noterler, emeklileri ve eşleri 722(Konut) deprem hariç % 35
THY Sosyal Yar. Vakfı Üye ve eşleri 722(Konut) deprem hariç % 35
T. Barolar Birliği avukat ve eşleri 722(Konut) deprem hariç
951(Sağlık)
% 35
% 10
Bilkent(Tepe G.) çalışanları, öğretim görevlileri 722(Konut) deprem hariç % 35
Sigorta Denetim Elemanları Derneği üyeleri 701 ( Birleşik Kasko) % 5
Turkcell ve Turkcell grup şirketi çalışanları 722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 35
% 10
Bilfen Grubu Öğrenci Velileri 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
% 35
% 10
Türk Hava Kurumu çalışan, emekli ve eşleri 701(Birleşik kasko) %10
T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı çalışanları/üyeleri ve eş ve çocukları 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
% 5
% 30
Kamil Koç ve grup şirketleri çalışanları, eş ve çocukları 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
%35
%10
Hakimler, Savcılar eş ve çocukları 722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 35
%10
Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlıkları çalışanları ve eşleri 722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 35
%10
Mesleği Doktor olan müşteriler 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
%35
%10
Mesleği Mimar olan müşteriler 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
%35
%10
TRT Çalışanları 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
%35
%10
Albayrak Grubu çalışanları, eş ve çocukları 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
% 5
%30
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri, eş ve çocukları 701(Birleşik kasko)
722(Konut) deprem hariç
951 (Sağlık)
% 5
%30
%10
Shell Grubu çalışanları, eş ve çocukları 701 (Birleşik Kasko)
951 (Bireysel Sağlık)
722 (Konut)
% 3
%10
%35
Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli 956 (Tamamlayıcı Sağlık) % 15
İstanbul Rehberler Odası Üyeleri, eş ve çocukları 951 (Sağlık)
956 (Tamamlayıcı Sağlık)
% 5